Mẹo để tăng tốc điện thoại và máy tính bảng.

Bài viết được cập nhật ngày 13/04/2019 lúc 02:52 chiều

Trong quá trình sử dụng điện thoại và máy tính bảng, sẽ có lúc bạn thấy máy bị chậm và cà giựt.

Để cải thiện tốc độ thiết bị, bạn hãy gỡ bỏ các chương trình chạy ngầm vì nó chiếm bộ nhớ làm ảnh hưởng đến tốc độ thiết bị.

Để chắc ăn, bạn hãy khởi động lại thiết bị và kiểm tra nếu còn chương trình chạy ngầm thì gỡ bỏ.

Tui hay gặp trường hợp này và áp dụng các cách trên thấy hiệu quả lắm.

0